Chào mừng quý vị đến với Chi đoàn Trường THCS Thiện Mỹ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Ngô Thành Phát
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Phát Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Sơn Thái Nguyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thainguyentm
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Tấn Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhvsd11
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Châu Thành Phúc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chauthanhphuc1984
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quang Liêm
Giới tính Nam
Website https://quangliem999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học, GDCD - GDNGLL
Điểm số 9429 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thạch Sô Tha
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sotha78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 844 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Chi Đoàn Thcs Thiện Mỹ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 25589 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Văn Đền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/denpv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiện Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 11304 (xem chi tiết)