Chào mừng quý vị đến với Chi đoàn Trường THCS Thiện Mỹ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

mẫu đơn xin miễn, giảm học phí theo NĐ 49 cp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày…...tháng…...năm 2012 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THCS Thiện Mỹ. Họ và tên : ………………………………………. Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em : ……………………………………………… Hiện đang học tại lớp: …….. Trường: THCS Thiện Mỹ ...